Contracten

Aandeelhouderspakket (groot)

Dit pakket bevat de meest essentiële contracten die je als DGA nodig hebt na oprichting van je BV. Dit pakket heb je nodig als je een holding -, werkmaatschappij constructie hebt of indien er meerdere aandeelhouders zijn. Hiermee regel je niet alleen de verplichte overeenkomsten welke je als DGA met je BV dient te sluiten, denk aan arbeidsovereenkomst, lening- /rekeningcourantovereenkomst maar ook om je juridische verplichtingen te vervullen.
Dit pakket omvat maar liefst 12 contracten en kost slechts € 199,00 ex BTW.

Aandeelhoudersbesluit buiten vergadering

Er kan een aandeelhoudersbesluit worden genomen zonder daarvoor een vergadering bijeen roepen. Dit kan alleen gaan over onderwerpen die niet tot een wijziging van de statuten leiden, bijvoorbeeld het ontslag of de aanstelling van een bestuurder.
los€19,-excl. BTW
Aan de slag

Aandeelhoudersbesluit vaststelling jaarrekening en uitkering dividend

Met dit besluit stellen de aandeelhouders de jaarrekening vast en bepalen zij hoeveel dividend moet worden uitgekeerd ten gunste van de aandeelhouders. Dit besluit wordt éénmaal per jaar genomen. Het opmaken van de jaarrekening geschiedt door het bestuur van de vennootschap, en gaat hieraan vooraf.
los€19,-excl. BTW
Aan de slag

Aandeelhoudersovereenkomst

In de statuten van de vennootschap zijn standaardbepalingen vastgelegd over de structuur en eigendom van de onderneming. Afspraken over hoe de aandeelhouders met elkaar om dienen te gaan staan daar niet in. Die maakt u in deze overeenkomst.
los€69,-excl. BTW
Aan de slag

Agenda buitengewone algemene vergadering

Agendapunten voor een Algemene Vergadering van aandeelhouders die wordt belegd naast de jaarlijkse Algemene Vergadering: dit is een "bijzondere" Algemene Vergadering.
los€9,-excl. BTW
Aan de slag

Arbeidsovereenkomst – Bestuurder

Als statutair  bestuurder van een vennootschap bent u ook gewoon werknemer. Dat geldt ook voor uw eigen holding! Dit dient te worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.
los€49,-excl. BTW
Aan de slag

Bekrachtigingsverklaring

Na oprichting van een BV kun je rechtshandelingen die zijn verricht in de oprichtingsfase van de onderneming "bekrachtigen". Vóór de bekrachtiging was de oprichter persoonlijk gebonden. Na bekrachtiging heeft de B.V. de verplichtingen overgenomen. Voor iedere rechtshandeling dient een bekrachtigingsverklaring te worden gemaakt, en te worden gericht aan de wederpartij van de rechtshandeling.
los€49,-excl. BTW
Aan de slag

Geldleningsovereenkomst

Indien u een geldlening wilt afsluiten gebruikt u deze overeenkomst. Hiermee regelt u de hoogte van de lening, het rente percentage en de voorwaarden waaronder de terugbetaling dient te geschieden.
los€49,-excl. BTW
Aan de slag

Managementovereenkomst

Om met uw persoonlijke holding te factureren aan de vennootschap(pen) waarvoor u bestuurderswerkzaamheden verricht, dient u eerst een managementovereenkomst te hebben. De managementovereenkomst is een overeenkomst van opdracht, wat betekent dat u goed moet vastleggen dat u als manager zelfstandig opereert. Daarmee voorkomt u dat de opdracht als arbeidsrelatie wordt aangemerkt.
los€39,-excl. BTW
Aan de slag

Oproepingsbrief AVA

Uitnodiging aan de aandeelhouders om de AVA bij te wonen.
los€9,-excl. BTW
Aan de slag

Procuratiebesluit

Gebruik dit template om een volmacht te geven aan een bestuurder (of een andere werknemer) om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, en de voorwaarden vast te leggen waaronder dat kan.
los€29,-excl. BTW
Aan de slag

Rekening-courantovereenkomst

In deze overeenkomst regelt u de voorwaarden waaronder geldlening plaatsvindt tussen U als directeur (of uw persoonlijke holding) en de vennootschap, of tussen verschillende BV's binnen de organisatiestructuur. U bent fiscaal verplicht om dat in een overeenkomst vast te leggen.
los€29,-excl. BTW
Aan de slag

Verzoek vermindering DGA-salaris

Met deze brief kunt een verzoek voor verlaging van het DGA-salaris indienen.
los€19,-excl. BTW
Aan de slag
ZÓ GA JE AAN DE SLAG

Eenvoudig en online in 4 stappen zelf contract opstellen.

Stap 1
Account aanmaken om naar je dashboard te gaan
Stap 2
Kies een contract of een pakket
Stap 3
Afrekenen
Stap 4
Invullen, ondertekenen, downloaden en opslaan

WIL JE NIETS MISSEN?

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date zodat jij het beste uit je organisatie kunt halen.